Vyhubení dinosaurů meteoritem.

 

Novináři šířená teorie, že dinosaury vyhubil meteorit je nepravdivá.

 

Zoologové  a paleontologové  do jejichž oboru dinosauři patří, s touto teorií nesouhlasí.

Netvrdí, že se země nesrážela a nebude srážet s meteority, ale tvrdí, že vše je jinak. Lži jsou pro novináře denním chlebem, pravda se neprodává tak dobře jako polopravda a lež.

Na počátku vzniku  teorie  bylo nepochopení významu slova náhlé vyhynutí. Pro paleontologii je náhlost v čase tisíců a miliónů let, pro novináře je to čas od minut do několika dní.

 

Nevyhynuli jen dinosauři, v období evoluce vyhynulo obrovské množství druhů živočichů i rostlin. Svět se stále měnil, fauna i flora s ním. Druhohory trvaly 567 milionů let a čtvrtohory, éra člověka trvají do dnes 1.5 milionu let. Za vývoj nových druhů a vyhynutí jiných druhů může jen evoluce.

 

Mamuti náhle vymřeli před 10 000 lety a člověk to přežil. Země byla bombardována velkými meteority od svého vzniku až do dnes a bude i v budoucnosti. Srážek s velkými meteority ale časem ubývá, protože se většina meteoritů, které křižovali dráhu země se zemí již srazila.

Vymírání druhů za posledních 10 000 let můžeme sledovat téměř v „přímém přenosu“, meteorit u toho neasistuje

 

Proč vyhynuli dinosauři?

 

Evoluce má své zákony, druhy se vyvíjejí a zanikají. Dinosauři, stejně jako později savci se přizpůsobili různým prostředím a potravě, specializovali se. Stali se tak závislými na konkrétním prostředí a potravě. Při změnách v ekosystému se pak už nedokázali přizpůsobit a vymřeli. Jen nespecializovaní tvorové se mohou přizpůsobovat a obsadit vhodné teritorium.

 

Velká specializace byla vždy vrcholem vývoje i předzvěstí pádu a zániku druhu. Specializovaní velcí dinosauři vyhynuli, jejich menší příbuzní žijí dodnes, jsou to ptáci.

Evoluce preferuje velikost, čím je tvor větší, tím má méně predátorů. Velcí se ale pomaleji množí než drobní živočichové.  I ti nevětší tvorové mohou být nakonec „sežráni“ parazity z třídy hmyzu, bakteriem a viry. Nejen živočichové, ale i rostliny se vyvíjely a bránily se před býložravci trny i jedem.

 

Žádný úspěch v evoluci netrvá věčně.

                                                                          

Čím méně specializovaný druh, tím má větší schopnost přizpůsobování a vývoje.

 

Svět, i život na zemi je ve stálé proměně a vývoji, jeho přirozeností je stálá proměna.

 

Představa, že se svět nesmí měnit a vše musí být stále stejné je hloupá. Jediná jistota na světě je stálá proměna a poznání že nic netrvá věčně a vývoj nelze zastavit.

Ke změnám není potřeba asteroidů, i tichá voda břehy mele.

 

Jsme jednou nohou ve 21. Století s velkým poznáním světa a druhou nohou ve starověku a středověku. Každý sám za sebe a za všechny musí udělat svůj krok do budoucnosti a k pravdivému poznání světa ve kterém žijeme.

 

Cesta za poznáním a pravdou  je složitá a těžká i proto, že i drobná nepravda, lež, manipulace, podvod, klamavá reklama i jen reklama , jsou nástrojem k ovlivňování lidí a získávání peněz.

 

Zápas o vědomí lidí je aktuální i v jednadvacátém století. Hranice mezi dobrem a zlem, pravdou a nepravdou, je zároveň hranicí svobody a nesvobody (nevolnictví a otroctví).

 

Zápas o pravdu a svobodu neskončí, dokud neskončí lidské dějiny. Tento zápas dává aktuální podobu naší kultuře i našim podmínkám života.

 

Livio Zanotto