Fotograf, fotografující, fotografie.

 

Nejsem fotograf, jsem jen fotografující.

Kdo je fotograf?

Fotograf je podle mě ten, kdo se svojí fotografií úspěšně živí.

Může jím být i ten, jehož koníčkem je fotografování a umí na objednávku udělat fotografii na zadané téma, ilustrační foto atd.

 

Podmínkou je, aby tyto fotografie byli srozumitelné nejširší laické veřejnosti. Ano nejširší laické veřejnosti a ne jen odbornému sboru porotců.

 

Pro odbornou porotu a zasvěcený kolektiv je umělecká fotografie, ta není primárně vytvářena pro nejširší laickou veřejnost. Je vytvářena pro specializovaný okruh diváků, který má specifické znalosti, zkušenosti a očekávání.

Proto tento okruh diváků oslovují díla obecně těžko srozumitelná.

 

Fotografuje každý, kdo si pořídí fotoaparát a udělá snímek. Kvalita snímku se posuzuje podle toho, pro koho je určen.

Obecný snímek by se měl líbit  a měl by oslovovat nejširší veřejnost.

Rodinný snímek by měl být srozumitelný rodině a zobrazené  společnosti.

Osobní snímek může být srozumitelný bez komentáře a vysvětlení jen autorovi, je to fotografické zrcadlo do duše autora fotografie.

 

Protože je fotografie formou komunikace, má být srozumitelná těm, jimž je určená.

 

S fotografií je to stejné jako s psaním. Z každého kdo vezme do ruky pero, se nestává automaticky spisovatel.

Někdo píše romány, jiný povídky, básně, další píše učebnice, píše si poznámky a někdo ještě udělá jen tři křížky.

Všichni píší, záleží na tom jak a komu.

 

Moje fotografie v této galerii nebyly vytvořeny na objednávku, jsou to fotografie zobrazující můj pohled na svět přes objektiv fotoaparátu a texty přes klávesnici počítače.

 

Tak zde nabízím svůj úhel pohledu návštěvníkům galerie.

Je to takové moje veřejné album, vlastně naše, protože je nás zde více.

 

Livio Zanotto

http://www.lzgalerie.com/