Komunikace, manipulace a ovládání lidí.

 

 

Manipulování  vědomím lidí patří k lidské kultuře i k výchově dětí. Jde o vytváření nebo změnu vědomí lidí. Není manipulace jako manipulace, prospěšná manipulace vede lidi ke svobodě a k poznání přírody i lidských vztahů.

 

Škodlivá manipulace vede lidi k podřízenosti a poslušnosti k manipulátorům. Informace a dezinformace přinášejí do komunikace obrovský chaos.   Jedinou cestou z chaosu a zmatku je poznání přírody a jejích zákonů.

 

Přírodní zákony nelze měnit, lze je jen poznávat a využívat. Lidské zákony a tvrzení se mění tak často, jak manipulátoři potřebují. To již poznal na vlastní kůži i Jan Hus.  Lidi zahlcuje obrovská lavina informací, polopravd a lží, lidé se v této záplavě informací topí, neví co je pravda a co lež a co je obchod s informacemi.

 

Manipulátorem může být politik, obchodník, spolupracovník, kamarád atd. Úspěšná manipulace přináší manipulátorům zisky a moc nad lidmi.

 

Jak poznat manipulátory, kteří z nás dělají své otroky a vazaly? 

Manipulátor se zaštiťuje nepolapitelnou autoritou. Odvolává se na takové autority, které manipulovaný nezná.

Manipulovanému pak nezbývá než věřit nebo odmítnout.

 

Lidé věřili psanému slovu, autoritám, faráři, učiteli, a vůbec osobnostem. Všechny autority včetně psaného slova měli „trvalou“ hodnotu. Dnes již autorita písma i médií je pomíjivá, lež a manipulace na sebe bere všechny podoby komunikace.

 

Zdrojem manipulací jsou zákony vnímání a způsob zpracování informací v mozku.

 

Zákonem je řetězení, mozek spojuje nové informace s jinými informacemi, která už má v paměti.

Informace se pak vybavují z paměti v logických souvislostech.

Když někdo začne vyprávět svůj sen, posluchači se ihned vybaví jeho sen. Slovo sen, vyvolá v posluchači vzpomínku na jeho sen.

 

Manipulující proto nejprve podá informace pravdivé, později dodá doplňující informace (lživé) manipulující, příjemce informací pak automaticky ve svém vědomí spojí dřívější informaci a novou a manipulátorovi uvěří, pak je ovládán aniž by to tušil.

 

Pravda je jen v poznání přírody a jejích zákonů, protože jsou nezávislé na vůli a přání lidí.

 

Cestou k poznání přírody a jejích zákonů musí jít každý sám.

Může mít ale průvodce, který ho vede na cestě k poznání.

Když se stane z průvodce autorita, která zastíní cestu poznávání přírody, může se stát z průvodce manipulátor a prováděného manipulovaný.

 

Uvěření „autoritám“, uvěření horoskopům, vykladačům karet, astrologům, numerologům, neověřitelným informacím, léčitelům, slibům, příště vám řeknu více, uvěření v záhady a jejich výkladu „autoritou“ je cesta do nesvobody.

 

Poznávání přírody a jejích zákonů včetně společenských zákonů vede ke svobodě.

 

 

 

Livio Zanotto