Úspěch se neodpouští.

 

To je oblíbená věta lidí, kteří pro svůj zisk (úspěch) utrpěli ztrátu v sociálních kontaktech.

 

Co je to úspěch?

 

Je to sociálně ekonomické ocenění práce. Úspěch je podmíněn sdílením své práce s lidmi, kterých se prospěšná práce týká.

 

Tam, kde se úspěšný člověk spravedlivě rozdělí o výsledky své práce s ostatním lidmi, tam úspěch roste a sílí, je to společenský vztah.

 

Osobní (sobecký) zisk není sdíleným úspěchem. Pak má člověk zisk, ale je s ním sám.

Proto, místo nářků na to, že se úspěch neodpouští,  je správnější říkat, sobectví se neodpouští.

Sobectví je vlastnost lidí, kteří chtějí být ve všem první, slávě i bohatství a užívají všech prostředků,  podrazů k tomu aby toho dosáhli.

Potom takoví lidé byť sedící na velkém majetku, nebudou nikdy oblíbeni, budou se svým „úspěchem“ sami a proti všem.

 

Úspěšný člověk musí být s lidmi a nikoli proti lidem.

 

Livio Zanotto

www.lzgalerie.com