Vlci a Šumava

 

 

Ochranáři se těší z návratu velkých šelem na Šumavu. Rys se už do naší přírody vrátil a začíná se rozšiřovat k radosti ochranářů i vlk.

 

Co znamená návrat chráněného vlka do naší přírody?

 

Znamená návrat šelmy  lovící vysokou zvěř, návrat šelmy která v zimě přepadá ovčíny a nedostatečně chráněné domácí zvířectvo.

 

Znamená návrat šelmy která je nebezpečná zvláště v zimě i člověku.

 

Veliké divoké šelmy jsou člověku nebezpečné, ale chráněné veliké divoké šelmy jsou ještě nebezpečnější.

 

Proč?

 

Všechny veliké a nebezpečné šelmy člověk v potřebě ochrany svého zdraví a majetku pronásledoval.

Proto se měli šelmy před člověkem na pozoru a skrývali se před ním.

Opakované setkávání se šelem s člověkem nebo jeho hospodářským zvířectvem pro šelmy končilo smrtí.

 

Ve středověku, kdy byl vlk ještě běžný, lidé nechodili samotní a beze zbraně do lesa. Běžně nosili do lesa nože, sekery a za prací v lese chodili v doprovodu lesníka s loveckou puškou.

Dnes chodíme do lesů beze zbraní, maximálně s nožíkem na houby, v zimě bez nožíku na houby.

 

Co dnes dělají veliké šelmy?

 

Člověka se nebojí, proto že je nepronásleduje. Pro potravu si chodí i k lidským obydlím.

Takový medvěd hnědý vybírá jídlo z popelnic, bere turistům batohy se svačinou. Protože ho lidé nepronásledují tak se už začíná vloupávat  do chat a domů kde hledá potravu.

 

Medvěd zatím zabije lidi jen vzácně, protože nepatří do vzorce jeho potravy tak lidi zabije nejčastěji když ho v lese překvapí.

Medvíďata která bere jejich matka k lidem za potravou a vloupává se do  lidských příbytků, až dospějí,  budou agresivnější než jejich rodiče. U lidí to nesmrdí prachem a olovem jako v minulosti, voní to tam potravou.

 

Vlk je ale jiná třída, člověk pokud nesmrdí prachem a olovem, je možnou potravou vlků.

 

Nové generace vlků už zapomínají na to, že je lepší se člověku zdaleka vyhýbat.

Tam kde vlci žijí a loví domácí zvířectvo, jsou následně pronásledováni a loveni. Jsou ohrožováni člověkem na životě, proto mají z lidí respekt.

 

Současnost se liší od minulosti tím, že chráněný vlk nemá strach z člověka,  posuzuje ho se zvědavostí  i  jako možnou kořist.

 

Člověk ztratil strach z divoké přírody a šelem, protože je zná jen z obrázků. Vyprávěné příběhy kdy vlci zadávili člověka už jsou jen zapomenutou vzpomínkou předcházejících generací.

 

Co ale člověk zapomenul, bude muset znovu prožít.

 

Návrat chráněných vlků do našich lesů bude znamenat ohrožení na životě pro lidi, kteří se s nimi setkají.

 

 PS: 2016

 http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/400008-medvedi-zcela-ztraceji-plachost-vysoke-tatry-vyhlasily-mimoradnou-situaci.html

 

Livio Zanotto

http://www.lzgalerie.com/