Vyučen životem

 

 

Vyučen životem pro život je ten, kdo je stár a většinu života má již za sebou. Senior  již ví, co má v životě stálou platnost a co je pomíjivé, ví, že mnoho velkých starostí mladých je v délce života jen krátkou epizodou.

 

Senior vyučený životem, není vyučený jen svým životem, převzal zkušenosti svých prarodičů, rodičů i dětí. Spojuje tak radosti i starosti čtyř generací.

 

Italské přísloví říká: Měli bychom být nejdříve staří a potom mladí. To ale není možné, lidé našli způsob jak to částečně nahradit, způsobem dříve běžným a nyní zanikajícím je soužití třech generací. Jezdil jsem k prarodičům na prázdniny, dodnes jsem ovlivněn jejich životem a vyprávěním.

 

Zkušenosti získává člověk nejen svým životem, získává je i školou a vzděláváním. Hodnotu informacím dává zkušenost osobní nebo převzatá.

 

Další italské přísloví říká: Životem se člověk učí. Člověk se potřebuje učit nejen vlastním životem, potřebuje se učit i ze zkušeností předků i zkušeností lidí ve svém okolí.

Senioři mají ještě zkušenosti ze života závislého na vlastní výrobě potravin. Bylo to hodně cílevědomé práce, než se její výsledky dostaly na stůl.

Nebyl to boží dar, byl to výsledek práce a dřiny.

 

Vyučen životem nemusí být jen výsada seniorů, vyučen může být každý, kdo převezme vědomosti a zkušenosti předešlých generací a spojí je se současným životem.

Svět  a technický pokrok se za posledních sto let velice proměnil. Od období páry ke století strojů až do století informační revoluce a automatického řízení výroby a zpracování dat.

 

Člověk se ale za tisíciletí kam sahá poznání lidské kultury nezměnil, je stále stejný, jen žije v jiných technických podmínkách.

Člověk od člověka se liší hlavně tím, jak je, nebo není vyučen životem.

Tak žijí vedle sebe lidé na různé úrovni spojení se světem. Dělba  práce ještě rozdíly prohlubuje.

V lidské kultuře se střetává současnost se středověkem, starověkem i pravěkem. Tak se moudrost s hloupostí střetává od pravěku dodnes.

Až do rozvinuté dělby práce byla hloupost  trestána přírodou. Kdo nezasel, nesklidil.

 

Z vlastní dobré práce byl člověk živ a každý znal cenu všeho co užíval.

Dnes je cena práce abstraktní cenou, kterou jsou peníze. Za penězi už není vidět množství práce a dřiny potřebné k výrobě zboží. Je vidět jen množství energie spotřebované k získání peněz.

 

Díky abstraktnímu zboží – penězům, se rozvinula dělba práce a zároveň deformoval vztah hodnotám práce.

Peníze deformovali hodnotu zboží a deformovali i vědomí lidí.

Cenu neurčuje hodnota práce, cenu určuje obchodník a spekulant na burze. Tak se ceny mění podle očekávání a cílů obchodníků a spekulantů.

Když obchodníci a spekulanti své počínání nezvládnou, přírodní zákony je z abstraktního burzovního prostředí svrhnou do reality a nastane krize a bankroty.

 

Dnes je svět ještě dál.  Krize už nemusí „padat z nebe“ jako dříve, může být cíleně vyvolávána obchodníky a spekulanty.

Moderní krize znamená velké přesuny majetku a částečně nahrazuje dřívější války.  Místo vojenského zabírání cizího majetku, je majetek v umělé krizi levně skoupen.

 

Lidé dosáhli velkého poznání přírody a jejích zákonů včetně psychologických a společenských.

Veškeré poznání slouží lidem, slouží především těm, kteří ho pro sebe dovedou využít za nechápavého přihlížení ostatních.

Vyučení životem chrání lidi před škodami, které by si mohli způsobit neznalostí souvislostí.

 

Povinné očkování dětí?

 

Někteří lidé odmítají očkování dětí proti nemocem, v televizi ukazovali děti předškolního věku bez očkování a zdravé.

Já si pamatuji z vyprávění rodičů, že měla paní pět dětí a o všechny najednou přišla.  Umíralo hodně dětí na záškrt, černý kašel, obrnu atd.

Neočkovat, znamená  vrátit se do období před očkováním. 

Mít  jedno nebo dvě děti by znamenalo, že dospělosti se nedožije žádné.

 

 

Domácí porody?

 

Domácí porody, nejsou žádným problémem, jen úmrtnost je ve srovnání s porodnicí řádově vyšší.

Dříve bylo často slyšet, že mnoho žen zemřelo při porodu.

Dnes je to zapomenuto a ojedinělý případ je vláčen v televizi a hledán viník, dříve každý znal případy úmrtí při porodu ve svém okolí.

 

 

Návrat Vlků a jiných nebezpečných šelem do naší přírody?

 

Návrat  znamená i návrat případů zabití lidí těmito šelmami, všude kde dosud divoce žijí  je malá hustota osídlení a lidi se mají před těmito šelmami na pozoru, vědí proč.

 

Někteří lidé zapomněli  jak to bylo dříve a chtějí se vrátit do stavu, který vůbec neznají.

Zpovykaní lidé si myslí, že dříve byl na světě ráj a že jim tento ráj civilizace vzala.

Civilizace jim vzala hlavně dřinu, bídu a mnoho nemocí a hlavně vysokou úmrtnost.

 

Civilizace  lidem nedala moudrost, protože se získává celoživotní prací a učením a ne darem.

 

 

 

Livio Zanotto

www.lzgalerie.com