Zdraví, kultura a móda.

 

 

Lidé se stále zdobí a to od doby co liská společnost existuje.

Zdobení je prvotní součástí přírodní komunikace.

Páv má barevné peří, lev hřívu, muž vousy a pleš. To jsou evolučním vývojem ustálené druhotné pohlavní znaky.

 

Tyto znaky jsou neměnné, jsou naprogramovány v genetické výbavě každého druhu i národa. Druhotné pohlavní znaky utvářel a utváří přírodní výběr.

 

Lidská společnost  přinesla do přírodního výběru i prvky kultury. Byli to zbraně, nástroje a oděvy.

 

Životní partner už nebyl atraktivní jen podle toho jak mu narostlo tělo, ale i podle toho jak dovedl vyrobit nástroje a oděvy.

Dovednosti se tak staly důležitou součástí přírodního výběru.

 

Atraktivnost partnera pak byla dána i dovednostmi a majetkem.

 

Staří Římané se tak mohli holením zbavovat vousů. Měli na to nástroje a odlišili se tak od ostatního světa.

Barbar, to není nic jiného než označení vousatého člověka v protikladu k oholenému Římanovi.

 

 

Do přírodního výběru zasáhla i móda.

 

Muži se sice holí, ale v genech stále předávají potomkům vousatou tvář.

Mnozí již nejsou atraktivní vzhledem, dovednostmi,  jejich atraktivnost spočívá hlavně v majetku.

Majetek už nemusí být vázán na geny, dovednosti, majetek se i dědí,  atd.

Tak se jeho vlastník může chlubit „ cizím peřím“.

Vlastnictví hezkého atraktivního těla, i bez dovedností a schopností může znamenat pro ženu možnost přivdání se k majetku.

Stává se tak atraktivním doplňkem manželova majetku a společenského postavení.

 

Kultura a móda přinesla i pravidlo, že muž má být vyšší než žena.

 

Tak si vysoká žena hledá ještě vyššího muže, malý muž hledá ještě menší ženu.

Když tato kulturní zvyklost trvá dlouho, tak vedle sebe žijí malí a velcí lidé.

Svojí velikost a malost mají v genech.

Když si pak vezme velký muž malou ženu, "velké a malé geny se smísí". Smíšené geny se pak projevují u potomků v dalších generacích.

 

Nejvíce je to vidět na zubech.

Pak takový člověk zdědí malou čelist po jedněch předcích a velké zuby po jiných předcích.

V důsledku zubař nasazuje rovnátka, případně některé zuby odstraní aby uvolnil místo pro ostatní.

Při opačném složení genů, jsou ve větší čelisti a menší zuby, které mají mezi  sebou mezery.

 

Když se spojí geny dlouhých kostí s krátkými svaly, tak je člověk šlachovitý, svaly má stále napnuté.

Opačně má na kostech bochánky volných svalů.

To jsou v krajních případech deformace zapsané  do genů dědičnosti.

 

 

Jdou i deformace jen módní, kdy si lidé deformují nohy nevhodnou módní obuví, poškozují tělo špatným oblečením (holé záda a břicho do zimy).

 

Módní plastické operace k přetváření  těla do jiné atraktivnější podoby.

Tím se nemění geny, mění se jen tělo a často zároveň poškozuje duše.

Mnoho žen trpí depresemi když zjistí, že plastická operace prsou nepřinesla očekávaný efekt.

 

Atraktivita ženy není jen ve vzhledu, i když je prvotní.

Skutečná atraktivita je v její duši a schopnosti příjemně komunikovat a schopnostech bezkonfliktního soužití.

 

 

 

Livio Zanotto

http://www.lzgalerie.com/